Happy lohri

Mungfali dí khúshbú dí giri di mithaas
makke di roti di sarso da saag dil di
khushi di….
De aapneya da pyar múbärk hovè
teñnú….
Lòhrì♥ dä työhaär wish a vry happy løhri u nd ur family
my alL Frndz