Hamari kahani

Hamari aur us ki kahani kitni milti julti
hai,
Hum us ke bagair nahi reh sakte wo
humare saat nahi reh sakti….