saza

Saza deni hum ko bhi aati hai
Par tu takleef se guzre ye hum ko
gawarah nahi…@